ePalvelu - Sähköisiä lomakeratkaisuja kunnille.
 

Usein kysyttyä

SaaS-pilvipalvelumallin hyödyt

 • Uusia asukkaiden elämää helpottavia palveluja nopeasti käyttöön.
 • Ilman ohjelmisto- tai laiteasennuksia kaupungin tai kunnan omaan IT-infrastruktuuriin.
 • Ilman pitkäaikaista sitoutumista (palvelusopimus 1 kk irtisanomisajalla).
 • Tehokas toiminnan valvonta ja raportointi. Toimintavaikutus on helposti mitattavissa ja sitä voidaan verrata ennalta määriteltyihin tavoitteisiin.
 • Helppo budjetoida; edullinen asukaslukuun perustuva vuosimaksu, ilman piilotettuja lisäveloituksia.
 • Kustannukset ovat 100 % etukäteen ennakoitavissa.

Missä päätelaitteissa ePalvelun asiointipalvelut toimivat ?

ePalvelun asiointipalvelut perustuvat nykyaikaiseen HTML5-teknologiaan, joten palvelut mukautuvat erilaisiin päätelaitteisiin ja toimivat internetselaimessa kaikissa nykyaikaisissa päätelaitteissa, tabletit ja älykännykät mukaanlukien.

Sähköisella asiointipalvelulla on monia etuja netistä tulostettavaan paperilomakkeeseen verrattuna:

 • Vastaanotetun tiedon laatu paranee, koska asiointipalvelut tarkastavat syötetyt tiedot pakollisuuden tai tarkastusmerkkien yms. osalta. Tulkintavirheiden syntyminen estetään jo tietoja syötettäessä.
 • Erilaiset nykyaikaiset päätelaitteet helpottavat asukkaan asiointia ja lisäävät tyytyväisyyttä kunnan tarjoamiin palveluihin.

Yhteentoimivuus?

ePalvelun yhteentoimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa perustuu julkishallinnon IT-arkkitehtuurisuosituksiin ja yhtenäisiin tietorakenteisiin, joiden ansiosta asiointitietoja voidaan käsitellä ja siirtää koneellisesti mihin tahansa tietojärjestelmään. Tämä vähentää oleellisesti tietojen käsin syöttämistä ja entistä tehokkaampi työtapa lisää myös henkilökunnan työtyytyväisyyttä.

Julkishallinnon IT-arkkitehtuurisuosituksia*:

 • Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA),
 • avoin integraatioarkkitehtuuri, Web Services ja BPEL-tekniikat,
 • palvelut ovat liiketoimintalähtöisiä, uudelleenkäytettäviä ja helposti haettavia,
 • palvelut ovat löyhästi kytkettyjä ja niissä on standardit rajapinnat ja
 • palvelut ovat yhteentoimivia eri tietojärjestelmien sekä ympäristöjen välillä.

*Kuntasektorin SOA-teknologialinjaukset 16.12.2008

Tietoturva?

ePalvelun IT-laitetila on ympäri vuorokauden (24/7) kulkuvalvottu ja se täyttää laitetilan fyysiselle suojaamiselle ja tietoturvalle asetetut tiukimmat vaatimukset (Viestintävirasto 54/2008 7§ ja kansainvälinen TIER3-standarditaso). IT-laitetila ja palvelimet ovat suomalaisen IT-toimittajan ylläpitämiä ja ne sijaitsevat Suomessa.

Tietoteknisen tietoturvan takaa SSL-salattujen tiedonsiirtoyhteyksien lisäksi se yksinkertainen tosiasia, että ePalvelu ei säilytä asiointitietoja, vaan siirtää ne mahdollisimman nopeasti (yleensä millisekunneissa) vastaanottavaan tietojärjestelmään. Ja senkin lyhyen aikaa kaikki asiointitiedot ovat AES-256 salattuja.