ePalvelu - Sähköisiä lomakeratkaisuja kunnille.
 

ePalvelu Hyödyt

Tehokkuus

Tehokkaampi toimintatapa, asiankäsittely ja tiedonkulku. Sähköisillä palveluilla voidaan säästää työaikaa perinteisiin paperilomakkeisiin verrattuna.

Manuaalinen työ vähenee.

Resursseja vapautuu tärkeämpiin asiantuntija-, asiakaspalvelu- ja kehittämistehtäviin.

Vähemmän puuttuvia asiointitietoja.

Vähemmän virheitä asiointitiedoissa – vähemmän virheenkäsittelyä.

Edistää henkilökunnan työssä jaksamista.

ePalvelun käyttö on helppo aloittaa ja helppo lopettaa.

Kustannussäästöt

Ei lisäinvestointeja kaupungin tai kunnan omaan ICT-infrastruktuuriin.

Tuhansien eurojen säästöt vuodessa.

Lyhyt takaisinmaksuaika.

Kaupungin tai kunnan imago

ePalvelu tarjoaa nykyaikaisia sähköisiä asiointipalveluja pienimillekin kunnille.

Asiointipalvelut ovat kunnan omilla tiedoilla yksilöityjä (logo, vaakuna, yhteystiedot ja erilaiset perustiedot kuten alueet, päiväkodit jne.).

Taustajärjestelmästä riippumaton yhdenmukainen käyttöliittymä ja asiointitapa, helpottaa ja edistää asukkaan sähköistä asiointia.

Asiakaspalvelu nopeutuu.

Asiakastyytyväisyys lisääntyy.

Ympäristöystävällisyys

Sähköinen asiointi edistää ympäristöystävällistä paperitonta toimintamallia..