ePalvelu - Sähköisiä lomakeratkaisuja kunnille.

ePalvelu sähköisen asioinnin palveluratkaisu kaupungeille, kunnille ja kuntayhtymille

Asukkaille tarkoitetut, helppokäyttöiset ja nopeasti käyttöönotettavat sähköiset asiointipalvelut helpottavat kaupungin tai kunnan työntekijöiden työtaakkaa, tehostavat toimintaa ja aikaansaavat kustannussäästöjä. Vapautuvia resursseja voidaan kohdentaa tärkeämpiin ja tuottavampiin tehtäviin.

Kuntalaislähtöisiä palveluja

ePalvelu tarjoaa kaupungin tai kunnan asukkaille Internetin välityksellä toimivia sähköisiä asiointipalveluja – nopeasti ja tehokkaasti nyt heti. Vieläpä ilman investointeja kunnan omaan IT-infrastruktuuriin tai henkilökunnan osaamiseen.

Asukkaat voivat asioida vaivatta kunnan kanssa, ilman postimaksuja juuri silloin, kun heille sopii. ePalvelun sähköisiä asiointipalveluja käytetään internetselaimen välityksellä miltä päätelaitteelta tahansa – tabletit ja älykännykät mukaanlukien.

Kymmenien tuhansien eurojen säästöt

Kaupunkien ja kuntien nettisivuilta on tulostettavissa lukuisia (PDF-, Word- tai Excel -muodossa olevia) paperilomakkeita, mutta yksinkertaisenkaan hakemuksen jättäminen sähköisesti ei niillä onnistu. Niiden avulla on vain siirretty paperilomakkeiden tulostuskustannukset asukkaiden maksettavaksi. Käytäntö on kaukana aidosta sähköisestä asioinnista. Paperilomakkeiden tekemiseen, hallinnointiin ja käsittelyyn käytetään kunnissa aivan liikaa henkilöresursseja, jotka voitaisiin suunnata järkevämpiin tehtäviin. On arvioitu, että pelkästään päivähoitohakemuksen sähköistämisellä kaupunki voisi säästää jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.*

Resurssit tärkeämpiin tehtäviin

ePalvelun sähköinen asiointi tehostaa etenkin erilaisten hakemusten ja anomusten käsittelyyn liittyviä työprosesseja ja henkilökunta voi keskittyä paremmin varsinaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviinsä.

Sähköisen asiontipalvelujen lisäksi ePalvelu tuottaa myös tavanomaisessa käyntiasioinnissa tarvittavat paperilomakkeet. Joten myös niiden tekemiseen aikaisemmin käytetyt resurssit voidaan hyödyntää entistä järkevämmin.

SaaS-palvelumalli

ePalvelu on kaupungeille, kunnille ja kuntayhtymille tarkoitettu sähköisen asioinnin SaaS-pilvipalvelu (Software as a Service).

 • ePalvelu on turvallinen tiedonkeruu- ja integraatiopalvelu, jonka avulla tiedot siirtyvät asukkailta viranhaltijan tai toimihenkilön käsiteltäväksi.
 • Asiointipalvelut yksilöidään kaupungin tai kunnan omilla tiedoilla ja logolla.
 • ePalvelu on ns. evolutionäärinen ratkaisu, joka ei pyri radikaalisti muuttamaan henkilökunnalle tuttuja toimintatapoja, joten pitkäaikaista koulutusta ei tarvita. ePalvelu kuitenkin mahdollistaa toimintaprosessien sähköistämisen ja uudistamisen, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
 • ePalvelu on kuntalaislähtöinen (vs. hallintolähtöinen**) ratkaisu, joka noudattaa pienten askelten strategiaa. Sen ansiosta asiointipalveluja voidaan ottaa käyttöön vähitellen.
 • ePalvelun sähköiset asiointipalvelut toimivat kaikissa nykyaikaisissa laitteissa, tabletit ja älykännykät mukaanlukien.
 • Kaikki ePalvelun asiointipalvelut ovat integroitavissa portaaliratkaisuihin (esim. Suomi.fi tai kuntaportaalit) sekä julkishallinnon yhteiseen Palveluväylään. Palveluissa voidaan hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta.
 • Sähköisillä asiointipalveluilla tehokkaampi toimintatapa.
 • Parempaa asiakaspalvelua.
 • Vähemmän asiointivirheitä, paperia ja ympäristöpäästöjä.
 • ePalvelu on todistetusti nopea ottaa käyttöön.
 • ePalvelu tarjoaa helppoutta, joustavuutta ja sujuvuutta kuntalaisen asiointiin – nyt heti eikä vasta ensi vuonna.

* Lähde: Julkiset palvelut verkkoon -hanke (JUPA). Efeko 8.11.2006. Arviointiraportti (ks. sivu 21).
** Lähde: Julkiset sähköiset palvelut - kehittämisen pullonkaulat, P. Paukku 2009 http://www.lvm.fi/julkaisu/906227.